Sabtu, 14 Maret 2009

Phlip k hitti
Histori of the arab
Sreambi, Jakarta,2002
Bani Thuluniah (254-292 H/868-905 M)
Kerajaan ini berkuasa di Mesir dan Suriah, independen dari
khalifah-khalifah Abasiah. Kerajaan ini didirikan oleh Ahmad bin Thulun yang kemudian digantikan oleh puteranya, Khumarawaih.Perselisihan-perselisihan yang timbul sepeninggal Khumarawaihmembuat kerajaan ini menjadi lemah sehingga dapat ditundukkan olehDaulat Abasiah. Kemajuan negara ini ditandai dengan renaisansearsitektur, Mesjid Ibnu Thulun di Kota Kairo adalah sebagian dari peninggalan yang paling penting.
http://dkmfahutan.wordpress.com/2006/10/17/pemerintahan-islam-1/
October 2006
'Ibaadurrahmaan. Fakultas Kehutanan IPB.
[1.] Mesjid Ibn Thulun
Mesjid ini dibangun oleh Ahmad bin Thulun tahun 262 H hingga tahun 265 H diatas sebuah gunung yang bernama “Jabal Yasykur”. Mesjid ini terhitung sebagai mesjid tertua ketiga di Mesir setelah Mesjid Amru bin ‘Ash dibangun tahun 21 H dan Mesjid ‘Askar dibangun tahun 169 H. Mesjid ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri dibanding mesjid-mesjid lainnya yaitu berupa hiasan, arsitektur dan bentuk bangunannya. Mesjid ini menjadi kebanggan penduduk Mesir hingga menjadikannya banyak yang mengunjunginya. Mesjid ini dinamakan Mesjid Ahmad bin Thulun, nisbah kepada pendirinya yaitu Ahmad bin Thulun. (Al Atsar al Islamiyyah: 47-50)
Al-Jam'iyatul Washliyah
Cairo 2009
http://alwashliyahmesir.blogspot.com/2009/03/panduan-ziarah-atsar-islam.html

Mesjid Ahmad bin Thulun, Mesir

Mesjid ini dibangun oleh Ahmad bin Thulun tahun 876 M./263 H. sampai tahun 878 M./265 H. di perempatan Sayidah Zainab di Kairo Selatan, di daerah Qata`i. Tipe bangunan mesjid ini sama dengan tipe mesjid Samarra yang mempunyai menara berbentuk spiral. Di bagian luar menara dibuat tangga yang mengitari badan menara sampai ke puncak.
http://www.dkmfahutan.20megsfree.com/ibaad1/new_page_17.htm
Ahmad bin Thulun Lahir
23 Ramadhan 220 Hijriah, Ahmad bin Thulun, pendiri dinasti Thulun yang berkuasa di Mesir dan Syria pada abad ke-3 Hijriah, terlahir ke dunia. Dinasti Thulun adalah dinasti kesultanan Mesir pertama dan berhasil memasukkan Syria ke dalam wilayah kekuasaannya. Awal garis keturunan Thulun adalah seorang budak yang dihadiahkan kepada Khalifah Ma’mun dari Dinasti Abbasiah oleh seorang penguasa dari Bukhara. Putra Thulun, yaitu Ahmad bin Thulun mendirikan dinasti raja-raja yang berkuasa di Mesir dan Syria dari tahun 254 hingga 292 Hijriah.
Ahmad bin Thulun Lahir
23 Ramadhan 220 Hijriah, Ahmad bin Thulun, pendiri dinasti Thulun yang berkuasa di Mesir dan Syria pada abad ke-3 Hijriah, terlahir ke dunia. Dinasti Thulun adalah dinasti kesultanan Mesir pertama dan berhasil memasukkan Syria ke dalam wilayah kekuasaannya. Awal garis keturunan Thulun adalah seorang budak yang dihadiahkan kepada Khalifah Ma’mun dari Dinasti Abbasiah oleh seorang penguasa dari Bukhara. Putra Thulun, yaitu Ahmad bin Thulun mendirikan dinasti raja-raja yang berkuasa di Mesir dan Syria dari tahun 254 hingga 292 Hijriah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar